torsdag 16 december 2010

Programförklaring

Med lätt osäkra ben beger jag mig nu ut i bloggarnas värld. Tanken med denna blogg är att jag med händelser från mitt liv och företeelser i min omvärld ska försöka förstå mitt eget och andra människors beteende. Jag vill undvika tvärsäkra påståenden och kategoriska bedömningar. Istället vill jag reflektera och försöka skapa förståelse för människors handlingar, bland annat utifrån min förståelse av de verktyg Nonviolent Communication (NVC) erbjuder. Ett sätt är att tränga bakom mina tankar om andra människor och undersöka vilka känslor och behov som ligger till grund för dessa tankar. På samma sätt kan jag också försöka gissa vilka känslor och behov andra människor har. Förhoppningsvis leder detta till insikten att jag har mer gemensamt med andra än vad som skiljer oss åt. Utgångspunkten för detta är tanken att vi alla har samma behov och om vi kan identifiera dessa behov är det lättare för oss att mötas och kommunicera utan att råka i luven på varandra.

Dessutom vill jag tillägga att jag kan vara något av en perfektionist (kanske beroende på mina behov av acceptans och ordning), men att jag ska försöka släppa lite på kontrollen och på så sätt frigöra tid för andra roliga saker i livet.

Jag vill gärna veta om du har några tankar eller funderingar kring detta.